Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
  1. Trang chủ
  2. Gia đình
  3. Làm thế nào để tôi đăng nhập vào Schoology?
  1. Trang chủ
  2. Nhân viên
  3. Làm thế nào để tôi đăng nhập vào Schoology?
  1. Trang chủ
  2. Sinh viên
  3. Làm thế nào để tôi đăng nhập vào Schoology?

Làm thế nào để tôi đăng nhập vào Schoology?

Schoology là Hệ thống quản lý học tập (LMS) của chúng tôi cho phép sinh viên hợp tác, giao tiếp và tham gia vào việc học. 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://kleinisd.net/teaching_learning/schoology_access.


Tìm kiếm liên quan
Làm thế nào để tôi truy cập Schoology?
Làm cách nào để đặt lại Mật khẩu Schoology?

Cập nhật ngày 20 tháng 2020 năm XNUMX

Bài viết này hữu ích không?

Bài viết liên quan

Cần sự ủng hộ?
Không thể tìm thấy câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Đừng lo lắng, chúng tôi ở đây để giúp đỡ!
Liên hệ hỗ trợ